Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu nášho eshopu. Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU » Ďalšie informácie

Menu
Vy ste navštívili: > Úvod >

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie, spôsob odstúpenia a jej dôsledky

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní (vrátane 14. dňa). Odstúpenie je možné za podmienok uvedených v ust. §7 zákona 102/2014 Z.z. Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odo dňa prijatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy sa môže uplatniť aj pri osobnom prevzatí tovaru. Kupujúci môže ohlásiť odstúpenie od zmluvy cez kontaktné údaje našej spoločnosti - telefonicky, poštou alebo e-mailom.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, vrátenie produktu kupujúci vykoná na svoje vlastné náklady. Vrátený tovar nie je možné poslať späť na dobierku, spoločnosť Svet náradia s.r.o. neprijíma zásielky na dobierku. Kupujúci okrem výdavkov na odoslanie nemá žiadne ďalšie náklady.
V prípade odstúpenia, ak nie je tovar v bezchybnom znova predateľnom stave, naša spoločnosť môže od kupujúceho požadovať úhradu škody za použitie tovaru neobvyklým spôsobom. Okrem toho kupujúci nemá žiadne ďalšie výdavky v súvislosti s odstúpením.

V prípade odstúpenie od zmluvy je možné tovar vrátiť (poslať naspäť) kuriérom alebo poštou.

Prijímacia adresa: Svet náradia s.r.o., Gemerská Hôrka 274, 049 12 Gemerská Hôrka

V prípade odstúpenie od zmluvy spoločnosť Svet náradia s.r.o. vráti kupujúcemu sumu zaplatenú za tovar v súlade s platnými právnymi predpismi, najneskôr do 30 dní od odstúpenia.

Zákazník nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy:
- v prípade tovaru, pri ktorom došlo k zhoršeniu stavu, poškodeniu, zničeniu (alebo inej udalosti brániacej vráteniu tovaru), a tieto stavy boli spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti,
- alebo v iných prípadoch stanovených zákonom.
Vyššie uvedené platí v prípade kupujúcich (zákazníkov), ktorí uzavreli kúpnopredajnú zmluvu na iné účely ako na hospodársku alebo odbornú činnosť.

Hľadanie