Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu nášho eshopu. Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU » Ďalšie informácie

Menu
Vy ste navštívili: > Úvod >

Záručné podmienky

Záručné podmienky

Záručné podmienky.pdf

OFICIÁLNA SLOVENSKÁ ZÁRUKA na zakúpený produkt.

Naše výrobky distribuujeme v súlade s platnými záručnými pravidlami na Slovensku!

V prípade výrobkov, ktoré predávame, Vám záruku poskytnú dovozcovia (importéri) výrobcov na Slovensku. Takže si môžete užívať bezpečnosť servisného zázemia a podporu produktu. Iba tento druh záruky zabezpečí, že ak je to potrebné, aby Vaše zariadenie odborne opravili v čo najkratšom možnom čase, alebo môže byť vymenené, ak špecializovaný servis tak rozhodne!

Začiatok záručnej doby je dátum faktúry a dátum na záručnom liste.

V súlade s predpismi o ochrane spotrebiteľa, v prípade odhalenia poruchy do 72 hodín od dodania tovaru, výrobca je povinný vadný výrobok vymeniť.

Reklamáciu možno uplatniť predložením nasledovných dokumentov:

- Výrobok je zabalený v pôvodnom (výrobnom) obale so všetkým príslušenstvom
- Pokladničný blok alebo faktúra (ako doklady o nákupe)
- Záručný list vydaný našou spoločnosťou
- TOVÁRENSKÝ Záručný list dodávaný spolu s výrobkom

Nemôžeme akceptovať nárok na záruku v prípade čiastočného alebo úplného nedodania.

Výrobky doručené do našej spoločnosti s požiadavkami na záruku postupujeme ďalej dodávateľovi, ktorý zabezpečuje záruku, ktorý zariadi čo najskoršiu opravu v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Záručné opravy a kontroly zvyčajne trvajú 1-2 týždne, ale servisy si vyhradzujú právo že toto obdobie v odôvodnených prípadoch môže byť aj dlhšie.

72-hodinová výmena sa vzťahuje iba na výrobky, ktorých porucha sa vyskytla počas bežného používania. Aby sa zabránilo výmenám tovaru, ktoré sa poškodili nesprávnym použitím (napr. v dôsledku pádu sa rozbilo, namočilo sa, stúpili na neho, atď.) výrobcovia a distribútori uznajú výmenu do 72 hodín len na základe oficiálneho stanoviska odborného servisu. V súlade s tým, v prípade poškodenia produktu do 72 hodín je potrebné vykonať nasledovné kroky:

Objavenú poruchu treba oznámiť dodávateľovi (predajcovi), výrobcovi alebo dovozcovi telefonicky, alebo na telefónnom čísle centrálneho servisného strediska (viac informácií o telefónnom čísle je uvedené na dodanom záručnom liste k výrobku). Ak na základe vyšetrenia servisu je oznámenie o závade odôvodnené, výrobca sa zaväzuje okamžite vymeniť výrobok.

Ak je jednoznačné, že porucha nastala v dôsledku správneho používania v priebehu 72 hodín, potom samozrejme poskytneme okamžitú výmenu.
Pokiaľ nie je jednoznačné správne použitie výrobku, náš webshop sa zaväzuje vymeniť vadný výrobok do 72 hodín len po oficiálnom vyjadrení odborného servisu.

V prípade chyby produktu treba postupovať podľa informácií uvedených v záručnom liste, ktorý bol súčasťou balenia, alebo ste ho dostali s faktúrou.

Balíky odoslané na dobierku náš internetový obchod neprijíma, budú vždy vrátené odosielateľovi!

Adresa na prevzatie: Svet náradia s.r.o., Partizánska cesta 73A, 974 01 Banská Bystrica

Náklady na vrátenie tovaru v rámci záruky vždy znáša kupujúci. Samozrejme, ak po doručení sa ukáže, že ide o materiálnu chybu alebo problém spadajúci do záruky, potom internetový obchod následne uhradí náklady na prepravu.

V prípade problémov spôsobených opravou výrobku treťou stranou, alebo neodbornou obsluhou, zlým nastavením, a v prípade problémov, ktoré nespadajú do záruky, nebudeme môcť uhradiť náklady na doručenie.

Ak záruka alebo záručná lehota nebola udaná pri niektorom tovare, informujte sa o tom cez zákaznícky servis.

Hľadanie