Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Nákupné a obchodné podmienky

Tieto nákupné a obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Výber produktu

Zákazníci si môžu vybrať a objednať produkty z internetového obchodu. Zákazník môže na vybraný produkt kliknúť a tak získať o ňom podrobnejšie informácie. V prípade záujmu o kúpu umiestnite produkt, ktorý chcete zakúpiť, do virtuálneho košíka kliknutím na tlačidlo "Do košíka". Kliknutím na tlačidlo "Zobraziť" pri nákupnom košíku nájdete obsah nákupného košíka, celkovú sumu faktúry a náklady na dopravu. Tu môžete skontrolovať správnosť objednávky, najmä čo sa týka cien a množstiev, ktoré môžete podľa potreby upraviť. Košík automaticky prepočíta celkovú sumu objednávky.


Odoslanie objednávky

Ak sortiment a množstvo položiek, ktoré máte vo vašom nákupnom košíku, považujete za vyhovujúce, skontrolovali ste celkovú sumu a rozhodli ste sa ich kúpiť, jednoducho kliknite na tlačidlo "Pokladňa". Potom máte možnosť zvoliť, či chcete nakupovať ako už registrovaný zákazník, chcete sa zaregistrovať ako nový zákazník alebo chcete nakupovať bez registrácie.

Ak ste už predtým nakupovali v našom internetovom obchode, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo ktoré ste udal pri predchádzajúcej registrácii. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník, zadajte informácie, ktoré sú potrebné k nákupu, ktoré systém uloží a pri nasledujúcom nákupe sa potrebujete už len prihlásiť. Pri nákupe bez registrácie zadajte svoju fakturačnú a dodaciu adresu. V ďalšom kroku si vyberte Vám vyhovujúci spôsob dopravy (Slovenská pošta, kuriér Geis) a spôsob platby (dobierka, bankový prevod, platba kartou). Ak súhlasíte s obsahom objednávky, kliknutím na tlačidlo "Objednať" odošlite objednávku.


Ceny

Naše ceny sú platné v čase objednania, ktoré sa nachádzajú vedľa produktov v internetovom obchode. Ceny zahŕňajú DPH, avšak tieto ceny nezahŕňajú náklady na dopravu. Náklady na dopravu sa zobrazia v procese platby pred dokončením objednávky a sú tiež uvedené v Nákupných podmienkach. Ak sa v internetovom obchode vyskytne chyba alebo nedostatok pri produktoch alebo cenách, vyhradzujeme si právo vykonať opravy. V takomto prípade po identifikácii a oprave chyby okamžite informujeme kupujúceho o nových údajoch. Následne kupujúci znova môže potvrdiť objednávku, alebo je možné, aby ktorákoľvek strana odstúpila od zmluvy.


Spracovanie objednávok

Objednávky sú spracované do 24 hodín.


Možnosť opraviť chyby vložených údajov

Chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov, máte možnosť opraviť pred stlačením tlačidla "Objednať".


Potvrdenie objednávky

O každej objednávke posielame potvrdenie prostredníctvom e-mailu. To znamená, že po doručení objednávky dostanete automaticky e-mail o prijatí objednávky a (neskôr) jeden o predpokladanom termíne doručenia. V prípade telefonického potvrdenia zavolajte na zákaznícky servis alebo na niektoré z telefónnych čísel vo vašom e-maili.


Platobné podmienky

V našom internetovom obchode môžete platiť bankovým prevodom, platobnou kartou a dobierkou.

Platbu prevodom uskutočnite na bankový účet vo Fio banke:
IBAN: SK24 8330 0000 0025 0145 0308
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Platba bankovou kartou prebieha cez platobnú bránu Barion.
Barion Payment Zrt. je držiteľom licencie elektronického emitenta peňazí (od Maďarskej národnej banky) a môže slúžiť zákazníkom v celom EHP formou pasportovania bez akejkoľvek ďalšej licencie.

V prípade dobierky celú kúpnu sumu spolu s nákladmi na prepravu zaplatíte v hotovosti doručovateľovi zásielky.


Fakturácia

Z nákupu v našom internetovom obchode vystavíme faktúru, ktorú Vám zašleme emailom.


Doprava

Zásielky sú doručované Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou Geis. Termín doručenia zásielky webshop oznamuje v priebehu platobného procesu a tiež je súčasťou potvrdzujúceho e-mailu. Termín doručenia si môžete overiť telefonicky na telefónnom čísle, ktoré je v potvrdzovacom e-maili. Spôsoby dopravy (doručenia): balík na poštu, balík na adresu, kuriérom na adresu. Doba doručenia: na základe potvrdenia dopravcu Poplatky za dopravu (doručenie): https://www.dielenskenaradie.sk/shop_help.php?tab=terms


Odstúpenie od doručenia

Ak internetový obchod nesplní zmluvnú povinnosť, pretože nemá na sklade tovar uvedený v objednávke, alebo nemôže poskytnúť objednanú službu, je povinný o tom informovať zákazníka. Internetový obchod neuzatvára zmluvy s maloletými. Prijatím Obchodných podmienok zákazník prehlasuje, že je plnoletý.


Vrátenie produktu

Výrobok prijmeme späť iba v pôvodnom stave a v pôvodnom balení, v kompletnom množstve a plnej kvalite.


Právo na odstúpenie od zmluvy / Záruka vrátenia

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní bez udania dôvodu. Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný vrátiť sumu za tovar zaplatenú zákazníkom bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. V dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru. Okrem toho zákazník nemá žiadne ďalšie náklady. Predávajúci však môže požadovať náhradu škody spôsobenej nesprávnym použitím tovaru. Ak tovar vrátený na základe práva na odstúpenie od zmluvy nie je v bezchybnom a znova predateľnom stave, potom je zákazník zaviazaný za náhradu škody, ak zhoršenie stavu, zničenie alebo inú neschopnosť vrátiť tovar spôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti. Ak je poškodenie výrobku odhalené pri rozbalení v prítomnosti osoby, ktorá vykonáva doručenie (poštár, kuriér), a škoda vznikla pred prijatím tovaru, ihneď zabezpečíme prevzatie výrobku naspäť a okamžité zrušenie predaja. Akýkoľvek typ poškodenia alebo nedostatok obsahu počas doručenia musia byť zaznamenané do zápisnice medzi doručovateľom a preberateľom! Dodatočne nemôžeme prevziať zodpovednosť za nedostatočný obsah alebo poškodenie!


Klauzula o vlastníctve

Dodaný tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. V prípade chybných, neprijatých objednávok, vezmeme výrobok naspäť na sklad na meno "nového" majiteľa, a po novom, úspešnom predaji bude protihodnota vyplatená novému majiteľovi!


Zmena alebo zrušenie objednávky

Po zadaní objednávky softvér internetového obchodu okamžite odošle informáciu kupujúcemu o prijatí objednávky. Toto oznámenie nepredstavuje vzniknutú zmluvu medzi predávajúcim a zákazníkom! Len oznamuje zákazníkovi, že systém zaregistroval jeho objednávku a bola postúpená príslušnému zodpovednému pracovníkovi.

Ak toto oznámenie kupujúci nedostane do 48 hodín, jeho ponuka na uzatvorenie obchodu bude zrušená. Predávajúci až do začatia plnenia objednávky dáva možnosť kupujúcemu na zrušenie objednávky elektronickou cestou. V čase začatia plnenia objednávky bude kupujúci oboznámený e-mailom a/alebo telefónom o predpokladanom trvaní vybavenia a o skutočnosti, že sa objednávka začala vybavovať. Po tomto je možné objednávku vziať späť (odvolať) už len prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov uvedených v časti "Zákaznícky servis" alebo "Kontakty".

Dodatočná úprava objednávky je možná len písomne e-mailom odoslaním na adresu shop@dielenskenaradie.sk


Prevádzkovateľ eshopu


Svet náradia s.r.o., 049 12 Gemerská Hôrka 274, IČO: 51 684 128, IČ DPH: SK2120757650

Záručné podmienky

OFICIÁLNA SLOVENSKÁ ZÁRUKA na zakúpený produkt.

Naše výrobky distribuujeme v súlade s platnými záručnými pravidlami na Slovensku!

V prípade výrobkov, ktoré predávame, Vám záruku poskytnú dovozcovia (importéri) výrobcov na Slovensku. Takže si môžete užívať bezpečnosť servisného zázemia a podporu produktu. Iba tento druh záruky zabezpečí, že ak je to potrebné, aby Vaše zariadenie odborne opravili v čo najkratšom možnom čase, alebo môže byť vymenené, ak špecializovaný servis tak rozhodne!

Začiatok záručnej doby je dátum faktúry a dátum na záručnom liste.

V súlade s predpismi o ochrane spotrebiteľa, v prípade odhalenia poruchy do 72 hodín od dodania tovaru, výrobca je povinný vadný výrobok vymeniť.

Reklamáciu možno uplatniť predložením nasledovných dokumentov:

- Výrobok je zabalený v pôvodnom (výrobnom) obale so všetkým príslušenstvom
- Pokladničný blok alebo faktúra (ako doklady o nákupe)
- Záručný list vydaný našou spoločnosťou
- TOVÁRENSKÝ Záručný list dodávaný spolu s výrobkom

Nemôžeme akceptovať nárok na záruku v prípade čiastočného alebo úplného nedodania.

Výrobky doručené do našej spoločnosti s požiadavkami na záruku postupujeme ďalej dodávateľovi, ktorý zabezpečuje záruku, ktorý zariadi čo najskoršiu opravu v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Záručné opravy a kontroly zvyčajne trvajú 1-2 týždne, ale servisy si vyhradzujú právo že toto obdobie v odôvodnených prípadoch môže byť aj dlhšie.

72-hodinová výmena sa vzťahuje iba na výrobky, ktorých porucha sa vyskytla počas bežného používania. Aby sa zabránilo výmenám tovaru, ktoré sa poškodili nesprávnym použitím (napr. v dôsledku pádu sa rozbilo, namočilo sa, stúpili na neho, atď.) výrobcovia a distribútori uznajú výmenu do 72 hodín len na základe oficiálneho stanoviska odborného servisu. V súlade s tým, v prípade poškodenia produktu do 72 hodín je potrebné vykonať nasledovné kroky:

Objavenú poruchu treba oznámiť dodávateľovi (predajcovi), výrobcovi alebo dovozcovi telefonicky, alebo na telefónnom čísle centrálneho servisného strediska (viac informácií o telefónnom čísle je uvedené na dodanom záručnom liste k výrobku). Ak na základe vyšetrenia servisu je oznámenie o závade odôvodnené, výrobca sa zaväzuje okamžite vymeniť výrobok.

Ak je jednoznačné, že porucha nastala v dôsledku správneho používania v priebehu 72 hodín, potom samozrejme poskytneme okamžitú výmenu.
Pokiaľ nie je jednoznačné správne použitie výrobku, náš webshop sa zaväzuje vymeniť vadný výrobok do 72 hodín len po oficiálnom vyjadrení odborného servisu.

V prípade chyby produktu treba postupovať podľa informácií uvedených v záručnom liste, ktorý bol súčasťou balenia, alebo ste ho dostali s faktúrou.

Balíky odoslané na dobierku náš internetový obchod neprijíma, budú vždy vrátené odosielateľovi!

Adresa na prevzatie: Svet náradia s.r.o., Partizánska cesta 73A, 974 01 Banská Bystrica

Náklady na vrátenie tovaru v rámci záruky vždy znáša kupujúci. Samozrejme, ak po doručení sa ukáže, že ide o materiálnu chybu alebo problém spadajúci do záruky, potom internetový obchod následne uhradí náklady na prepravu.

V prípade problémov spôsobených opravou výrobku treťou stranou, alebo neodbornou obsluhou, zlým nastavením, a v prípade problémov, ktoré nespadajú do záruky, nebudeme môcť uhradiť náklady na doručenie.

Ak záruka alebo záručná lehota nebola udaná pri niektorom tovare, informujte sa o tom cez zákaznícky servis.

Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie, spôsob odstúpenia a jej dôsledky

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní (vrátane 14. dňa). Odstúpenie je možné za podmienok uvedených v ust. §7 zákona 102/2014 Z.z. Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odo dňa prijatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy sa môže uplatniť aj pri osobnom prevzatí tovaru. Kupujúci môže ohlásiť odstúpenie od zmluvy cez kontaktné údaje našej spoločnosti - telefonicky, poštou alebo e-mailom.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, vrátenie produktu kupujúci vykoná na svoje vlastné náklady. Vrátený tovar nie je možné poslať späť na dobierku, spoločnosť Svet náradia s.r.o. neprijíma zásielky na dobierku. Kupujúci okrem výdavkov na odoslanie nemá žiadne ďalšie náklady.
V prípade odstúpenia, ak nie je tovar v bezchybnom znova predateľnom stave, naša spoločnosť môže od kupujúceho požadovať úhradu škody za použitie tovaru neobvyklým spôsobom. Okrem toho kupujúci nemá žiadne ďalšie výdavky v súvislosti s odstúpením.

V prípade odstúpenie od zmluvy je možné tovar vrátiť (poslať naspäť) kuriérom alebo poštou.

Prijímacia adresa: Svet náradia s.r.o., Gemerská Hôrka 274, 049 12 Gemerská Hôrka

V prípade odstúpenie od zmluvy spoločnosť Svet náradia s.r.o. vráti kupujúcemu sumu zaplatenú za tovar v súlade s platnými právnymi predpismi, najneskôr do 30 dní od odstúpenia.


Zákazník nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy:

- v prípade tovaru, pri ktorom došlo k zhoršeniu stavu, poškodeniu, zničeniu (alebo inej udalosti brániacej vráteniu tovaru), a tieto stavy boli spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti,
- alebo v iných prípadoch stanovených zákonom.
Vyššie uvedené platí v prípade kupujúcich (zákazníkov), ktorí uzavreli kúpnopredajnú zmluvu na iné účely ako na hospodársku alebo odbornú činnosť.